Bilişim Teknolojileri > Bireysel > Microsoft Office Uzmanlık Eğitimi

Office 2007 / 2010 Uzmanlığı ( 48 saat )

Katılımcılarımız bu eğitim programıyla, Microsoft Windows 7İşletim Sistemi üzerinde Office 2007 / 2010 Word, Excel, Powerpoint, Outlook vePublisher'ın 2010 sürümüyle gelen yeni ve güçlü belge yönetim özelliklerini kapsamlı olarak öğrenebilir ve işhayatında kendilerine fark yaratacak yetkinliklere sahip olurlar

Eğitim İçerik:

Microsoft Windows 7 İşletim Sistemi Kullanım Özellikleri: Bu bölümde Microsoft’un piyasaya sürdüğü son işletim sistemi olan ve bir önceki sürümde yaşanan şikayetlerin ve eksikliklerin giderildiği, daha kullanıcı dostu bir ara birime sahip Windows 7’ye giriş yapılıp öğrencilerin temel bilgisayar becerileri geliştirilecektir. Ayrıca internet’in daha hızlı kullanımı içinInternet Explorer’ın daha etkin kullanımı üzerinde durulucaktır. Tüm bunlarınyanında sık olarak kullanılan haberleşme araçlarından MSN Messenger gibiuygulamalar, çevre birimleri ve tanımlar ile multimedya uygulamaları da yine bubölümde incelenecektir.

 • Office 2010'unYenilikleri: Office 2010 ile beraber gelen yeni ve güçlü özelliklerintanıtıldığı bu bölümde eski versiyonlarla olan farklılıkların üzerinde durulur.

 • Office Word 2010:Bu bölümde Word 2007 / 2010 ile raporları, teklifleri ve dokümanları hızlı vedüzgün bir şekilde hazırlamayı öğrenir.

 • Office Excel 2010:Günümüzde şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu Excel yetkinliği konusunda iseöğrenciler, finansal hesaplamalar, raporlar ve bilgi analizi gibi işlemler içinExcel 2010’u nasıl etkin bir şekilde kullanacaklarını görür.

 • Office 2010Powerpoint: Profesyonel yaşamda doğru mesaj seçimi kadar o mesajlarınetkili yöntemlerle sunulması da önem taşımaktadır. Bu doğrultuda planlananMicrosoft Powerpoint 2010 Inside Out Eğitimi’nde, belirlenen mesajların doğrunoktalarda vurgulanması, tasarım gücü yüksek, dinamik sunumların oluşturulmasıve oluşturulan sunumların etkili bir şekilde aktarılmasına yönelik çalışmalaryapılmaktadır.

 • Office 2010 Outlook:Outlook 2010, Microsoft Office’in kişisel bilgi yönetimi ve haberleşmeprogramıdır. Öğrenciler bu bölümde e-postaların, takvimlerin, irtibatkişilerinin ve diğer kişisel bilgilerin bir arada yönetildiği Outlook 2010uygulamasını detaylı şekilde öğrenir.

 • Office 2010Publisher: Publisher 2010 uygulamasıyla, vermek istediğiniz mesajı farklıyayın türlerinde kolayca iletebilir ve daha az zaman ve para harcarsınız. Neoluşturursanız oluşturun (broşür, bülten, kartpostal, tebrik kartı ya dae-posta bülteni), grafik tasarımı deneyiminiz olmadan üstün kaliteli sonuçlardağıtabilirsiniz.

Katılımcı Profili:

Bu eğitim bilişim eğitimi almayı hedefleyen giriş seviyesindekikatılımcılar için uygundur.

Çalışma Alanları:

Muhasebe, Finans, Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları, …vsgibi iş dünyasının birçok alanında, Office uygulamalarındaki uzmanlık farkyaratan bir özelliktir.

Office 2007 / 2010 İleri Uzmanlık Eğitimi ( 50 saat )

Ofis bilgisini daha üst seviyelere yükseltmeyi düşünen katılımcılarımıziçin hazırlanmıştır.Bueğitimi tercih eden katılımcılarımız  piyasada en çok kullanılan karmaşıkyapıya sahip Excelfonksiyonlarını, Access databaseprogramını detaylandırarak, iş verimliliğini artıracaklardır. Formüller,grafikler, veri çözümlemeleri , senaryolar , çözücüler ve makro gibi özellikleri uygulamalıolarak işlenecektir.

 Eğitim İçerik:

 • Office Word 2010İleri: Bu bölümde Word 2007 / 2010 ileraporları, teklifleri ve dokümanları hızlı ve düzgün bir şekilde hazırlamayıöğrenir.

 • Office Excel2010 İleri:Günümüzde şirketlerin en çok ihtiyaçduyduğu Excel yetkinliği konusunda ise öğrenciler, finansal hesaplamalar,raporlar ve bilgi analizi gibi işlemler için Excel 2010’u nasıl etkin birşekilde kullanacaklarını görür.

 • OfficePowerpoint 2010 İleri: Profesyonelyaşamda doğru mesaj seçimi kadar o mesajların etkili yöntemlerle sunulması daönem taşımaktadır. Bu doğrultuda planlanan Microsoft Powerpoint 2010 Inside OutEğitimi’nde, belirlenen mesajların doğru noktalarda vurgulanması, tasarım gücüyüksek, dinamik sunumların oluşturulması ve oluşturulan sunumların etkili birşekilde aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

 • Office Publisher2010: Publisher 2010 uygulamasıyla, vermekistediğiniz mesajı farklı yayın türlerinde kolayca iletebilir ve daha az zamanve para harcarsınız. Ne oluşturursanız oluşturun (broşür, bülten, kartpostal,tebrik kartı ya da e-posta bülteni), grafik tasarımı deneyiminiz olmadan üstünkaliteli sonuçlar dağıtabilirsiniz.

 • Office Access 2010  İleri :Access 2010 uygulamasıyla , veri tabanı oluşturma, diğer uygulamaları ve veritabanlarından, HTML veXML dosyalarından bağlanma, verileri yakalamak ve çözümlemek üzere formları,filtreleri, sorguları ve raporları kullanma, veri bozulmasını önleme, verileri Web üzerinden paylaşma gibi konuları içerir.

 • OfficeVisio 2010 :Visio2010 uygulamasıyla , şekil biçimlendirme ve şekilleri bağlama, proje takip listeleri, ağ diyagramları ve kuruluş şemaları oluşturma,ofis yerleşimi hazırlama, şekil ve şablonları özelleştirme gibi konularıiçerir.

 • OfficeProject Temel ve İleri 2010 : Project 2010 uygulamasıyla ,bir proje planı geliştirme ve sunma, proje kaynaklarını etkili ve verimli yönetme,projenin kritik yollarını tanımlama, ilerleyişini ve maliyetleri izleme, gerçekzamanlı düzenlemeler yapma gibi konuları içerir.© 2014 DataPlus Eğitim Bilimleri Akademisi